Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/ojx.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Najważniejsze narzędzia public relations | nauka on-line

Narzędzia i instrumenty public relations

Public relations tak samo jak każda inna dziedzina posiada swoje własne, specyficzne narzędzia i środki za pomocą, których osiąga dane dla fachu cele. Różnią się one co prawda w zależności od rodzaju public relations jednakże swobodnie można wyróżnić kilka, które stają się podstawą w procesie dbania o reputację i komunikację zarówno wewnątrz firmy jak i z otaczającym ją środowiskiem. Utrzymanie odpowiedniego poziomu zarówno opinii jak i komunikacji stanowi nie lada wyzwanie dla każdego specjalisty do spraw public relations. W tym miejscu jednak pojawiają się narzędzia i instrumenty, które umożliwiają im swobodne, praktyczne zastosowanie PR-u.

Główne narzędzia PR-u to przede wszystkim tak zwane media relations ( w tłumaczeniu dosłownie relacje z mediami). Tak jak wskazuje nazwa jest to po prostu współpraca z mediami, która posiada dwa poszczególne kanały działania. Pierwszym z nich jest zapewnianie przepływu aktualnych informacji, które są wiarygodne i rzetelne, drugim natomiast co cały proces kształtowania odpowiednich relacji z mediami dzięki czemu uzyskiwane jest zainteresowanie mediów danym przedsiębiorstwem dzięki czemu do opinii publicznej przekazywane są na bieżąco wszelakie osiągnięcia i aktualne wiadomości na temat przedsiębiorstwa.

Kolejnym narzędziem czy też instrumentem PR-u jest tworzenie tożsamości organizacji czyli tak zwane Corporate identity ( w skrócie CI). Te działania mają na celu tworzenie w świadomości powszechnej dobrego i godnego zaufania wizerunku przedsiębiorstwa – korzystnego obrazu firmy. Działania te posiadają jednak pewne zasady, których stosowanie przyczynia się do zwiększonej efektywności. Przede wszystkim wszelkie działania muszą być konsekwentne i spójne na tyle by nie zamącać stworzonego wcześniej wizerunku. Zapobiega to załamaniu obrazu i utraty zaufania konsumentów.

Następnym  i chyba znanym przez większość z nas jest sponsoring. Spotykamy się z tym pojęciem na co dzień ale nie do końca wiemy co ono oznacza. Czym zatem jest sponsoring w pojęciu public relations? Sponsoring  to zasady sponsorowania określane w umowie jaką zawierają pomiędzy sobą podmiot sponsorowany oraz sponsor. Stanowi on określenie takich czynników jak na przykład udział przedsiębiorstwa w cało0kształcie kosztów danego przedsięwzięcia oraz w główne zasady sposobów prezentowania znaku firmowego sponsora.

Ostatnim narzędziem jest lobbing. Określa on działania mające na celu umieszczenie przedsiębiorstwa w różnych aspektach życia codziennego ( życie społeczne, polityczne i np. zawodowe). Jego działanie to rozpowszechnianie idei cech istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa dzięki czemu umożliwia on pozyskiwanie odpowiednich partnerów w celu realizacji przedsięwzięć. Obecnie w świadomości społecznej pojęcie to ma bardzo negatywne znaczenie. Należy jednak pamiętać, że „grupa nacisku” służy obronie interesów ekonomicznych i gospodarczych a wszelkie jej działania są utrzymane w pełni etycznej i moralnej formie.